Tạp chí công nghệ Việt Nam

KHI CHƯA CÓ CHỮ VIẾT CON NGƯỜI ĐÃ LƯU GIỮ VÀ TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO

Có lẽ, trước hết con người thời tiền sử phải vận dụng vào trí nhớ và vần điệu. Mọi thông tin cần thiết được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ca dao Việt Nam có câu: “Ngàn năm bia miệng vẫn cò trơ trơ” là vậy. Nhà văn M.Gorky đã nhận định chính xác. “trước kia, vào thời thượng cổ, sáng tác nghệ thuật truyền khẩu của nhân dân lao động là yếu tố duy nhất tổ chức kinh nghiệm của họ lại, thể hiện các tư tưởng của họ thành hình tượng và thúc đẩy năng lực lao động của tập thể”. Dần dấn tư duy con người phát triển, hoạt động ngôn ngữ ngày càng hoàn thiện hơn, họ đã sắp xếp các ngôn từ lại với nhau có vần điệu để người giữ thông tin dễ nhớ. Và đó cũng là cách dễ thắm sâu vào trí nhớ của người được truyền đạt thông tin. Nhà nghiên cứu Đặng Đức Siêu cho rằng: “thế là, dựa vào trí nhớ và vần điệu, với phương thức truyền miệng, những thành quả văn hóa của bao thế hệ được đúc kết lại trong lời nói đã lưu truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên sự cảm thông, nối tiếp giữa giá trị trường tồn đã được hình thành và cũng cố. Với sự xuất hiện của chữ viết, những giá trị truyền thống này sẽ được cố định lại, sẽ được lưu giữ và chuyển động một cách chính xác hơn, góp phần tạo dựng nên những cơ sở vững chắc cho nền văn minh phát triển mạnh mẽ”.

thiet ke nhan dien thuong hieu (https://red.com.vn/category/nhan-dien-thuong-hieu) là giải pháp để marketing lâu dài vàthiết kế logo giải pháp truyền thông thương hiệu và bạn muốn đi du lịch coto (http://coto.tv/)
sàn gỗ cao cấp tự hào là dòng sàn gỗ thụy sĩ với hơn 1 triệu thiết kế nội thất thì phải kiểm chứng chất lượng sàn gỗ