Tạp chí công nghệ Việt Nam

TRẠNG TRÌNH SẤM VÀ KÝ

CẢM ĐỀ 

Thanh nhàn vô sự là tiên, 

Năm hồ phong nguyệt ruỗi thuyền buông chơi(1)

Cơ tạo hoá, 

Phép đổi dời, 

Đầu non mây khói toả, 

Mặt nước cánh buồm trôi, 

Hươu Tần mặc kệ ai xua đuổi, 

Lầu Hán trăng lên ngẫm mệnh trời. 

Tuổi già thưa kém bạn(2)

Văn chương gởi lại đời. thiết kế logo hợp phong thủy

Dở hay nên tự lòng người cả, 

Bút nghiên soi hoa chép mấy lời 

Bí truyền cho con cháu. 

Dành hậu thế xem chơi. 

(1) Phạm Lãi sau khi lập kế cho Việt Vương Câu Tiễn diệt Ngô Phù Sai rồi chán dường danh lợi đổi tên là Đào Chu cùng với Tây Thi đi chu du trên Ngũ Hồ. 

(2) Thua kém bạn ở đây có nghĩa là ít bạn (cách nói cổ). 

Sấm ký 

1. 

Nước Nam từ họ Hồng Bàng, 

Biển dâu cuộc thế, giang sơn đổi vần. 

Tự Đinh, Lê, Lý, Trần thuở trước, 

Đã bao lần ngôi nước đổi thay 

Núi sông thiên định đặt bày 

Đồ thư một quyển xem nay mới rành. 

Chú thích: (1) Khổ mở đầu. Đồ thư là bản đồ và sách.

2. 

Hoà đao mộc lạc 

Thập bát tử thành. 

Đông A nhật xuất, 

Dị mộc tái sinh. 

Chú thích: (2) Hoà, đao, mộc là chữ Lê, lạc là rơi, ý nói nhà Lê hết, Thập, Bát, Từ là chữ Lý ám chỉ nhà Lý nối tiếp. Đông A là chữ Trần. Dị mộc tái sinh là cây khác sống lại, ý nói nhà Hậu Lê. Thiết kế logo công ty

Chấn cung xuất nhật 

Đoài cung vẫn tinh. 

Phụ nguyên trì thống, 

Đế phế vi đinh.           (đọc bình luận)

Chú thích: (3) Nói nhà Nguyễn Tây Sơn xuất hiện

4.

Thập niên dư chiếm, 

Thiên hạ cửu bình. 

Lời thần trước đã ứng linh, 

Hậu lai phải đoán cho minh mới tường. 

Chú  thích: (4) Hơn mười năm chinh chiến, thiên hạ mới được lâu dài yên ổn.

Hoà đao mộc hồi dương sống lại. 

Bắc Nam thời thế đại nhiễu nhương 

Hà thời biện – lại vi vương 

Thử thời Bắc tận Nam trường xuất bôn.     (đọc bình luận)

Chú thích: (5) Thời Trịnh – Nguyễn đánh nhau, Nam Bắc phân tranh, nhà Lê Trung Hưng, Nguyễn Nhạc lên làm vua. 

6.

Lê tồn, Trịnh tại, 

Lê bại, Trịnh vong.              (đọc bình luận)

Bao giờ ngựa đá sang sông, 

Thì dân Vĩnh Lại quận công cả làng. 

(Hà thời thạch mã độ giang

Thử thời Vĩnh Lại nghênh ngang công hầu) (Đọc bình luận)

Chú thích: (6) Nói về quan hệ giữa vua Lê và chúa Trịnh Dân Vĩnh Lại cả làng được làm quận công 

Chim bằng cất cánh về đâu ? 

Chết tại trên đầu hai chữ quận công 

Bao giờ trúc mọc qua sông 

Mặt trời sẽ lại đỏ hồng non tây.  (đọc bình luận)

Chú thích: (7) Về Nguyễn Hữu Chỉnh (bằng quận công) và chiến thắng Đống Đa lịch sử  

Đoài cung một sớm đổi thay, 

Chân cung sao cũng sa ngay chẳng còn. 

Dầu cha lộn xuống chân con 

Mười bốn năm tròn hết số thì thôi.   (đọc bình luận)

Chú thích: (8) Vua Quang Trung truyền đến đời vua Cảnh Thinh, hai đời được mười bốn năm  

Phụ nguyên chính thống hẳn hoi, 

Tin dê lại phải mắc mồi đàn dê. 

Dục lòng chinh chích u mê 

Thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm.    (đọc bình luận)

Chú thích: (9) Nhà Nguyễn mắc mồi Tây Dương, mất chủ quyền về tay người Pháp và cái chết của vua Dục Đức  

10 

Để loài bạch quỷ Nam xâm, 

Làm cho trăm họ khổ trầm lưu ly. 

Ngai vàng gặp buổi khuynh nguy. 

Gia đình một ở ba đi dần dần, 

Cho hay những gã công hầu, 

Giầu sang biết gửi nơi đâu chuyến này.  (đọc bình luận)

Chú thích: (10) Nhà Nguyễn đưa dân ta vào vòng nô lệ và ba vị vua yêu nước bị đi đày ở Châu Phi  

thiet ke nhan dien thuong hieu (https://red.com.vn/category/nhan-dien-thuong-hieu) là giải pháp để marketing lâu dài vàthiết kế logo giải pháp truyền thông thương hiệu và bạn muốn đi du lịch coto (http://coto.tv/)
sàn gỗ cao cấp tự hào là dòng sàn gỗ thụy sĩ với hơn 1 triệu thiết kế nội thất thì phải kiểm chứng chất lượng sàn gỗ