Tạp chí công nghệ Việt Nam

Với chúa Trịnh: “LÊ TỒN, TRỊNH TẠI; LÊ BẠI, TRỊNH VONG”

Lúc bấy giờ nhà Lê đã trung hưng, dùng căn cứ ở miền Thanh Nghệ tiến mạnh ra kinh đô. Trịnh Kiểm cho người đến vấn kế: “Hưng Lê diệt Mạc” với Cụ. Cụ không đáp chỉ sai người nhà vứt chiếc chiếu ra sân. Sứ giả về tâu, cả triều thần không ai hiểu gì cả. Chúa Trịnh phải vời Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan đến đoán giúp. Trạng Bùng đoán rằng “Tịch quyển trường khư” nghĩa là phải đánh mau lẹ như cuộn chiếu vậy. Chúa Trịnh theo lời mở cuộc phản công, nhà Mạc thua thất điên bát đảo. 

Vua Trang Tông không có người kế tự theo dòng đích tôn của vua Thái Tổ, Trịnh Kiểm bây giờ nắm giữ hết mọi quyền hành, tính tự lập làm vua nhưng còn do dự vì chưa chắc được lòng người nên bí mật phái sứ giả ra Hải Dương hỏi ý kiến Cụ Trạng Nguyễn Bình Khiêm. 

Cụ trả lời gián tiếp bằng cách ngảnh bảo đầy tớ rằng: 

“Năm ngoái mất mùa, thóc giống không tốt, đi tìm giống cũ mà gieo mạ”.

Rồi Cụ lại sai đầy tớ ra bảo tiểu quét chùa và dâng hương để Cụ ra chơi. Cụ bảo tiểu: 

“Giữ chùa, thờ Phật thì được ăn oản”. 

Sứ trở về thành thuật lại từng lời nói, từng cử chỉ của cụ Trạng Trình, Kiểm hiểu nên không thi hành dự định cưỡng ngôi nhà Lê nữa, rồi tìm được người cháu truyền tông ông Lê Trừ là anh ruột vua Thái Tổ, tên là Duy Bang, Ở làng Bố Vệ, huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá đem về lập làm vua. 

Về sau con cháu chúa Trịnh nhiều lần muốn đoạt ngôi vua Lê, nhưng cụ đều khuyên can khéo: 

“Lê tồn, Trịnh tại; Lê bại, Trịnh vong”. 

Tuy nhà Lê suy nhược, nhà Trịnh tóm thâu mọi quyền hành nhưng không có Lê, Trịnh không đứng vững được. Quả nhiên, đời vua Chiêu Thống ngai vàng Lê mất thì dòng Trịnh cũng chẳng còn ngôi chúa nữa.

>>>> Xem thêm: Dịch vụ thu âm ebook chuyên nghiệp

thiet ke nhan dien thuong hieu (https://red.com.vn/category/nhan-dien-thuong-hieu) là giải pháp để marketing lâu dài vàthiết kế logo giải pháp truyền thông thương hiệu và bạn muốn đi du lịch coto (http://coto.tv/)
sàn gỗ cao cấp tự hào là dòng sàn gỗ thụy sĩ với hơn 1 triệu thiết kế nội thất thì phải kiểm chứng chất lượng sàn gỗ